Brett Morris - 641-682-2400 - 2102 N. Court St., Ottumwa, IA  52501

Alex Morley - 641-684-0552 - 2443 Northgate St., Ottumwa, IA  52501

David Uehling - 641-682-2100 - 715 Church St., Ottumwa, IA  52501

Amber Carroll - 641-682-8575 - 125 Carter Ave., Ottumwa, IA  52501

Ottumwa Economic Development Corporation 217 East Main Street Ottumwa, Iowa  52501
Phone 641-682-3465 Fax 641-682-3466 info@ottumwaiowa.com